ПАМ’ЯТКА ОРГАНІЗАТОРУ

Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:

- провадити діяльність із укладенням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному цим Законом;

- отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;

- самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;

- видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;

- відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги;

- страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності;

- запрошувати іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, направляти громадян України за кордон для провадження волонтерської діяльності;

- набувати інші права, передбачені законом.


Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:

- забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;

- здійснювати підготовку волонтерів;

- надавати волонтерам достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності;

- забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.


І пам’ятай, волонтер – це благодійник, що частинку свого життя безкорисно дарує твоїм ідеям. Не марнуй це!

Деталі слід шукати в законі про волонтерську діяльність https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17